نشریه سد و نیروگاه برق آبی- برای نویسندگان
مدت زمان بررسی اولیه مقالات و انجام داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 

بنابر مصوبه جلسه هیئت تحریریه نشریه سد و نیروگاه برق‌‌آبی مورخ ۹۹/۰۶/۳۱ُ مدت زمان بررسی اولیه مقالات دریافتی ۱۰ روز و انجام فرآیند داوری آن ۲ الی ۴ ماه تعیین شده است و در صورتی که مقاله طی چهار ماه توسط داوران تعیین تکلیف نشود با نظر نویسنده مسپول تصمیمی مبنی بر ادامه روند داوری یا توقف فرآیند انجام در نشریه گرفته خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سد و نیروگاه برق آبی:
http://journal.hydropower.org.ir/find.php?item=1.47.26.fa
برگشت به اصل مطلب