نشریه سد و نیروگاه برق آبی- برای نویسندگان
مدت زمان بررسی اولیه مقالات و انجام داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
 مدت زمان بررسی اولیه مقالات دریافتی: ۱۰ روز 
انجام فرآیند داوری:  ۲ الی ۴ ماه 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سد و نیروگاه برق آبی:
http://journal.hydropower.org.ir/find.php?item=1.47.25.fa
برگشت به اصل مطلب