نشریه سد و نیروگاه برق آبی- صفحه اصلی
اطلاعیه دوم- تخفیف مبلغ اشتراک نشریه برای شرکتهای آب منطقه‌ای سراسر کشور و شرکتهای عضو حقوقی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 
بنابر مصوبه جلسه هیئت مدیره انجمن برق‌آبی ایران،مبنی بر درنظر گرفتن تخفیف اشتراک نشریه سد و نیروگاه برق‌آبی، برای شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور و شرکتهای عضو حقوقی انجمن برقآبی، طی رای‌زنی های متعدد دبیرخانه نشریه با سایر کارشناسان مقرر گردید 30 درصد از مبالغ اشتراک برای ایشان کسر گردد.
 
مدت اشتراک هزینه برای عموم(ریال) هزینه برای شرکتهای آب منطقه‌ای(ریال)
6 ماهه 600،000 420000
یک‌ساله 1،000،000 700000
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سد و نیروگاه برق آبی:
http://journal.hydropower.org.ir/find.php?item=1.38.22.fa
برگشت به اصل مطلب